Privacy Policy

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze. Hetzij elektronisch, mechanosch of door kopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liefs Gab.

Alle documenten die door Liefs Gab ontwikkeld worden in de voorbereidingsfase, uitvoeringsfase of nazorg/evaluatiefase zullen eigendom van Liefs Gab blijven. De opdrachtgever is rechtmatige eigenaar van het eindproduct. Audax Publishing en Studio Room zijn rechtmatige eigenaar van de producten, ontworpen tijdens stage periode.

Liefs Gab behandelt de gegevens van de opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Indien dit zo is zal dit altijd in overleg met de opdrachtgever plaats vinden.

© All rights reserved by Liefs Gab.